Diagnostika

Po osobní zkušenosti a nahlížení do zdravotních potíží mnoha pacientů, se odvažuji ohlédnout zpět o dvaadvacet let a vzpomínám, když jsem měl možnost na vlastní oči vidět práci mnoha českých léčitelů, namátkou pátera Františka Ferdy ze Sušice, pana Vávry z Písku, p. Kamenické z Plzně, p. Prouzy z Batňovic v Podkrkonoší, p. Kožíška z Brna, p. Burkoně z Českých Budějovic, p.Tomáše Pfeiffera z Prahy, p. Kůty také z Českých Budějovic, p. Soukupa z Dubného u Českých Budějovic, p. Touška ze Zámrsku, p. Kosíka z Chomoutovy Lhoty, p. Olši z Nové Paky, p. Bárty z Tábora, p. Jindřicha Paseky ze Svratouchu, pana Crhy a jeho paní z Brna, Dr. Eduarda Tomáše z Prahy, mystika a učitele, doslova mohu říci, že jsem měl štěstí na lidi v daném oboru a každý z těchto lidí mi mnoho dal a někteří i trochu vzali, ale zkušenost pro mne to byla k nezaplacení. Dodnes na tyto chvilky životních setkání a událostí rád vzpomínám.

Dost často jsem cestoval za těmito lidmi. Vážím si každého z nich v tom smyslu, že jsem mohl nahlédnout, jak pracují s nemocnými, kteří k nim jezdili z blízkého okolí, ale také ze vzdálených zemí, aby našli lék nebo dobrou radu pro svůj problém, který je trápil. Pacientů odléčili mnoho a někteří ještě odléčí, a tak jim přeji touto formou mnoho pracovních úspěchů a Božího vedení. Určitě se budu na těchto stránkách k jednotlivým lidem vracet a budu seznamovat čtenáře v mých článcích tak, jak jsem je zažil bezprostředně.

U každého z těchto lidí jsem sledoval jejich postoj na dané zdravotní stavy pacientů a způsob léčby. Někteří z těchto lidí, které jsem jmenoval, mě až fascinovali svým jasným přehledem, lehkostí a způsobem řešení. Někteří už bohužel nejsou mezi námi.

Když mi dnes přijde pacient, dost často se mi vybaví, jaký způsob léčby by zvolil ten nebo onen léčitel. Za mnoho let jejich práce jsou někteří z nich v rámci osobního vývoje nyní i trochu systematicky odlišnější, ale v principu stejní.

Popis metody, kterou jsem si kultivoval a osvědčil, je následující. Jedná se o metodu senzitivního vnímání, při kterém je dost důležitý postřeh a soustředění samotného vyšetřujícího. Jedná se o stav mysli, který umožňuje určit správnou diagnózu a určit příčinu nemoci. Tím vzniká rozsáhlejší analýza projevujících se potíží a souhrn informací o daném pacientovi. Ve většině případů se jedná o informace, které do té doby byly přehlíženy nebo brány předešlými vyšetřujícími na lehkou váhu nebo vůbec, doslova mohu napsat, že s nemocí jako by až paradoxně nesouvisely, a ono je tomu právě naopak.

Správná diagnóza je nejdůležitější výchozí bod pro nemocného, vyšetřující má možnost poté vyhodnotit v plném rozsahu schůdnost dalšího postupu a zminimalizovat tak možné chyby, kterých se vyšetřující může nevědomě dopustit při dalším postupu s pacientem. Díky správné diagnóze je možno poté určit správný směr a způsob léčby v plném rozsahu ve prospěch pacienta v dané specifikaci daného nežádoucího stavu. Každá nemoc má svou příčinu, pokud se vyšetřující léčitel nebo lékař, ale i kněz přibližuje nebo v plnosti odhalí daný celkový objektivní stav, zvyšuje se přímou úměrou i možnost uzdravení nemocného a tím i pochopení v dalším časovém sledu vlastní chyby samotným pacientem. Nemocný má možnost si uvědomit v plnosti problémy, které ho do nemoci přivedly.

Je zvláštní pocit sledovat různorodost spletitých niancí, které v rámci zatíženosti na lidský organismus nezdravě působí a rozhodují o bytí nebo nebytí lidí v jejich životech na tomto světě. Proto dobrý pozorný léčitel, lékař nebo kněz, tak jako v minulosti, současnosti, tak i v budoucnosti, jsou nepostradatelní v boji proti nemocem všeho druhu. A to i v případech nejzávažnějších zdravotních stavů pacientů, které končí i smrtí. Dobrý léčitel, lékař nebo kněz jsou schopni člověka převést i přes most smrti, který buď je nebo není.